RÅDGIVNING

Tenker du på å etablere egen virksomhet? Benytt deg av vår rådgivningstjeneste! Våre erfarne rådgivere vil bistå deg i en tidlig fase og hjelpe deg til å avklare kritiske problemstillinger. Du kan selv reservere time hos en av våre rådgivere. I utgangspunktet har vi mulighet for fysisk rådgivning i Kristiansand og i Arendal. Ofte vil det uansett være formålstjenlig å gjennomføre første møtet på Teams, for å avklare kritiske problemstillinger og hvordan eventuell videre hjelp til utvikling av etablererprosjektet kan foregå. Vår målsetting er å bidra på en konstruktiv måte uansett hvor i Agder du bor.

KURS

Våre kurstilbud er rettet mot alle som planlegger og/eller er i ferd med å etablere ny virksomhet. Vi holder jevnlige innføringskurs for gründere. Kurset er gratis! Andre kurs omfatter markedsføring, økonomi, med mer.
For henvendelser, send e-post til post@etablerersenteretagder.no