RÅDGIVNING

Tenker du på å etablere egen virksomhet? Benytt deg av vår rådgivningstjeneste! Våre erfarne rådgivere vil bistå deg i en tidlig fase og hjelpe deg til å avklare kritiske problemstillinger. Rådgivning kan skje gjennom fysiske møter eller digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Bestill en rådgivningstime og vi vil ta kontakt med deg. Tjenesten er gratis.

KURS

Våre kurstilbud er rettet mot alle som planlegger og/eller er i ferd med å etablere ny virksomhet. Vi holder jevnlige innføringskurs for gründere. Kurset er gratis! Andre kurs omfatter markedsføring, økonomi, med mer.

BÆREKRAFT FOR SMÅ BEDRIFTER

I dette kurset får du kunnskap og tips som kan hjelpe deg å ta grep i egen bedrift og dra nytte av grønn omstilling
For henvendelser, send e-post til post@etablerersenteretagder.no