Kurset/workshop er 2-delt: 1. del har fokus på regnskap og regnskapsforståelse, mens del 2 omhandler forhold knyttet til økonomi- og virksomhetsstyring.

Dagen skal gi deltakerne en forståelse av hvordan et regnskap bygges opp, av regnskapsmessige begreper og hva regnskapet forteller oss.

Samtidig skal det gis innsikt i utarbeidelser av produktkalkyler, ulike prinsipper for å fastsette «riktig» pris, økonomiske vurderinger knyttet til investeringer og hvordan er skal kunne få gode styringsindikatorer for driften.

Kurset går over 7 timer, inkl. lunsj. Kursstart: kl. 09.00 og kursslutt kl. 16.00.

Det er ingen deltakeravgift.

Kurset retter seg mot bedrifter i en tidlig fase, men også andre mindre selskaper vil kunne ha nytte av kurset.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. Såfremt det blir flere enn 15 påmeldte, forbeholder EVA i samråd med Setesdal Regionråd, seg retten til å prioritere blant de påmeldte.

Påmeldingsfrist settes til tirsdag 26. oktober kl. 12.00.

Dato:  02.11.2021

Tid: 0900-1600

Sted: Evje – Dølen Hotell