Inngåelse av avtaler er for mange virksomheter en kritisk prosess. I dette kurset får man en innføring i hva en bør være seg bevisst når en inngår avtaler for å kunne sikre bedriftens eksistens og for å unngå fremtidige, ressurskrevende tvister.

Kontraktsrett

o            Om avtaleinngåelse i praksis (når, hvem, hvordan)

o            Ugyldighet og tolkning

o            Kontraktsbrudd

o            Spesielt om kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

Kursholder: Advokat Per Jakob Haakstad

Per-Jakob Haakstad er advokat, og arbeider med generelle sivile saker for privatpersoner og næringsliv. Han har erfaring fra advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers, Gard og som jurist i Dine Penger. Han har undervist på BI, og skrevet for magasinet Gründer.

Tid:  06.04.22 kl 1800 – 2100
Sted: Sørlandet Kunnskapshavn Eureka-bygget, 4. etasje, Kystveien 2, 4841 Arendal