Sammen med Lister Nyskaping AS arrangerer vi spennende salgskurs! Kurset tar sikte på å gi en innføring i grunnleggende salgspsykologi. I tillegg beskrives metoder og teknikker for booking av salgsmøter, oppbygging og gjennomføring av salgsmøter, hvordan finne den enkelte kundes potensielle behov, takling av innvendinger og teknikker for «å hente ordren».

Kurset arrangeres i samarbeid med EVA-senteret og er gratis for bedrifter yngre enn 5 år. For andre bedrifter faktureres kr. 200,- i kursavgift.

Kursholder: Jan Bjørnar Sørensen, Maduro Kompetanse AS

Meld deg på her