Regnskap og regnskapsforståelse

Kurset tar sikte på å skape forståelse for

– økonomiske begrep

– hvordan en bedrifts regnskapssystem bygges opp

– bokføring- og regnskapsplikt

– bokføring og krav til bilag

– årsregnskapet og hvordan forstå tallene

– praktisk regnskapsarbeid

 

Dato: 09.11.2023 kl18-21