Hva er «riktig» pris og hvordan skal en kunne beregne seg frem til en best mulig priskalkyle?

Dette kurset gir en gjennomgang av prinsipper for utarbeidelse av produktkalkyler og for budsjettering samt hvordan dette kan benyttes i forbindelse med prisfastsettelse.

Tid    : kl. 18.00  –  21.00

Sted: Etablerersenter Vest-Agder IKS (EVA) 

Rådhusgata 12 A (Torvkvartalet – 3dje etasje), 4611 Kristiansand

Kurset er gratis!

Du kan melde deg på ved å benytte påmeldingsskjema i kolonnen til høyre

Pga. koronasituasjonen har vi en begrensning på max 10 deltakere

Det tas hele tiden forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

Hjertelig velkommen!