Regnskap og regnskapsforståelse

Kurset tar sikte på å skape forståelse for

– økonomiske begrep

– hvordan en bedrifts regnskapssystem bygges opp

– bokføring- og regnskapsplikt

– bokføring og krav til bilag

– årsregnskapet og hvordan forstå tallene

– praktisk regnskapsarbeid

Kursholder: Jens Anders Risvand

Tidspunkt: 15.02.23 – Kl. 1800 – 2100

Sted:  Sørlandet Kunnskapshavn Eureka-bygget, 4. etasje

Kystveien 2, 4841 Arendal