Hvordan få tak i kundene

 

Kurset tar sikte på å gi deltakerne en innføring i grunnleggende salgspsykologi. I tillegg beskrives metoder og teknikker for booking av salgsmøter, oppbygging og gjennomføring av salgsmøter, hvordan finne den enkelte kundes potensielle behov, takling av innvendinger og teknikker for «å hente ordren».

Kursholder: Maduro Kompetanse ved Jan Bjørnar Sørensen.

Dato: 18.10.22 og 20.10.22

Tid: kl18-21

Sted: Rådhusgata 12 A, 4611 Kristiansand