Regnskap og regnskapsforståelse

Kurset tar sikte på å skape forståelse for

– økonomiske begrep

– hvordan en bedrifts regnskapssystem bygges opp

– bokføring- og regnskapsplikt

– bokføring og krav til bilag

– årsregnskapet og hvordan forstå tallene

– praktisk regnskapsarbeid

Kursholder: Jens Anders Risvand

Tidspunkt: 20.10.22 – Kl. 09.00 – kl. 12.00

Sted: Dølen Hotel, Evje