Styrearbeid – styrets rolle og ansvar

Det vil bli tatt utgangspunkt i styrearbeid i aksjeselskap, men aksjelovens bestemmelser som omfatter styret brukes analogt for mange andre organisasjonsformer.

Kurset vil ta for seg styrets funksjon, planlegging og gjennomføring av styremøter, habilitet og styrets ansvar.

Det vil bli benyttet en del eksempler fra kursholders egen erfaring fra 30 år med styrearbeid i aksjeselskap, foreninger og stiftelser.

Kursholder: Atle S. Tjelflaat

Dato: 20.10.22 Tid: kl. 13.00 – kl. 16.00

Sted: Dølen Hotel, Evje