Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av økonomiske rammebetingelser, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller.
Særskilt fokus på handel og de problemstillinger som ofte er relevante for bedrifter med varehandel som formål.

Dato: 21.06.23, kl. 18.00 – kl. 21.00

Sted: Kvinesdal Rådhus.