Gjennomgang av regelverk og rutiner (med praktiske eksempler) for en forsvarlig og god drift for små og mellomstore bedrifter innen HMS/internkontroll og personalsystemer.

Kurset vil så langt det lar seg gjøre tilpasses typiske problemstillinger i de bransjer som deltakerbedriftene representerer. Kurset er rettet mot gründere og ledere.

Det blir utstedt kursbevis, «HMS for ledere».

Tid: 26.04.22 kl 1800 – 2100
Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand
Kursholder: Firmatjenester AS ved Roar Irgens