Workshop i Markedsføring

Hva er markedsføring?

Rammeverket – målene, veivalget og planen din

Markedsanalysen og verden rundt deg

Markedsplanen – Målgrupper, virkemidlene og aktivitetene

Handlingsplanen – Hva skal vi gjøre når og hva koster det?

Kursholder: Jens Anders Risvand

Dato: 26.10. og 02.11.22

Tid: begge kvelder fra kl. 18.00 til kl. 21.00