Regnskap og regnskapsforståelse

Kurset tar sikte på å skape forståelse for; økonomiske begrep, hvordan en bedrifts regnskapssystem bygges opp, bokførings- og regnskapsplikt, bilagsregistrering og krav til bilag, årsregnskapet og hvordan en kan forstå tallene og praktisk regnskapsarbeid.

Tid: 28.04.22 kl 1300 – 1600
Sted:   Dølen Hotel, Thorvald Haavardstads veg 3, 4735 Evje

Kursholder:  Jar Rådgivning AS ved Jens Anders Risvand