Det finnes faktisk ingen i næringslivet som ikke er berørt av det grønne skiftet. Hva betyr egentlig bærekraft for din bedrift? I det aktuelle programmet får du en innføring i det komplekse bildet og de store sammenhengene, men du vil også få verdifulle og pragmatiske tips om hvordan du kan dra nytte av det grønne skifte for å sikre din bedrifts fremtid.
Det vil bli foretatt en presentasjon av Bærekraftprogrammet som er tenkt å gå over 4 samlinger med individuell veiledning mellom hver samling.
Målsettingen med programmet er  å hjelpe deltakerbedriftene til en mer bærekraftig forretningsutvikling.
Påmelding og eventuell deltakelse i programmet,  vil en kunne ta stilling til etter samlingen den 28.09.21

Tidspunkt: 28.09.21, kl. 18.00 – kl. 20.00

Sted: Bølgen Bærekraftsenter – Vestre Strandgate 12, 4610 Kristiansand

Tentative tidspunkt for samlingene, som er tenkt avholdt som fysiske samlinger på Bølgen Bærekraftsenter er:

13.10.21, kl. 18.00 – kl. 21.00

03.11.21, kl. 18.00 – kl. 21.00

24.11.21, kl. 18.00 – kl. 21.00

15.12.21, kl. 18.00 – kl. 21.00

Tidspunkt for samlingene kan justeres om det er ønske om det fra deltakernes side.

Om en ikke har mulighet for å delta den 28.09., kan interesse for deltakelse sendes Solveig Nilsen; solveig@bolgenbks.no eller Atle Tjelflaat; atle@evasenter.no.

Med vennlig hilsen
for Etablerersenter Vest-Agder IKS