Regnskap og regnskapsforståelse

Kurset tar sikte på å skape forståelse for
– økonomiske begrep
– hvordan en bedrifts regnskapssystem bygges opp
– bokføring- og regnskapsplikt
– bokføring og krav til bilag
– årsregnskapet og hvordan forstå tallene
– praktisk regnskapsarbeid

Kursholder: Jens Anders Risvand

Dato – 30.3.2023 kl 18.00 – 21.00

Sted: Rådhusgata 12A, Kristiansand