19.04.22 – Innføringskurs Kristiansand (også digitalt)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Tid: 19.04.22 kl 1800 – 2100 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand (Kurset vil også være…

05.04 Regnskap og regnskapsforståelse (Mandal)

Kurset tar sikte på å skape forståelse for; økonomiske begrep, hvordan en bedrifts regnskapssystem bygges opp, bokførings- og regnskapsplikt, bilagsregistrering og krav til bilag, årsregnskapet og hvordan en kan forstå tallene og praktisk regnskapsarbeid.

Tid: 05.04.22 kl 1800 – 2100
Sted:  Lindesnesregionen næringshage,

Hollendergata 3, 4514 Mandal

Kursholder:  Jar Rådgivning AS

22.03.22 Innføringskurs Kristiansand (også digitalt)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Tid: 22.03.22 kl 1800 – 2100 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand (kurset kan også følges…

17.03 Regnskap og regnskapsforståelse – Arendal

Kurset tar sikte på å skape forståelse for; økonomiske begrep, hvordan en bedrifts regnskapssystem bygges opp, bokførings- og regnskapsplikt, bilagsregistrering og krav til bilag, årsregnskapet og hvordan en kan forstå tallene og praktisk regnskapsarbeid.

Tid: 17.03.22 kl 1800 – 2100
Sted:  Sørlandet Kunnskapshavn Eureka-bygget, 4. etasje

Kystveien 2, 4841 Arendal

Kursholder:  Jar Rådgivning AS

10.03 og 14.03 2022 Salg – Hvordan få tak i kundene

Kurset tar sikte på å gi deltakerne en innføring i grunnleggende salgspsykologi. I tillegg beskrives metoder og teknikker for booking av salgsmøter, oppbygging og gjennomføring av salgsmøter, hvordan finne den enkelte kundes potensielle behov, takling av innvendinger og teknikker for «å hente ordren». Tid: 10.03.22 kl 1800-2100 (kveld 1) og 14.03 kl 1800-2100 (kveld 2)…

01.03.22 Innføringskurs Kristiansand (også digitalt)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Tid: 01.03.22 kl 1800 – 2000 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand (kurset holdes også digitalt)…

08.02.22 Innføringskurs Kristiansand (også digitalt)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Tid: 08.02.22 kl 1800 – 2100 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand   (Kurset kan følges digitalt. …