02.11 Evje: Økonomikurs – heldags

Kurset/workshop er 2-delt: 1. del har fokus på regnskap og regnskapsforståelse, mens del 2 omhandler forhold knyttet til økonomi- og virksomhetsstyring. Dagen skal gi deltakerne en forståelse av hvordan et regnskap bygges opp, av regnskapsmessige begreper og hva regnskapet forteller oss. Samtidig skal det gis innsikt i utarbeidelser av produktkalkyler, ulike prinsipper for å fastsette…

28.10 Mandal: Regnskap og regnskapsforståelse

Kurset tar sikte på å skape forståelse for: Økonomiske begrep Hvordan regnskap og en bedrifts regnskapssystem bygges opp Bokføring- og regnskapsplikt Bokføring og krav til bilag Årsregnskapet og hvordan forstå tallene Praktisk regnskapsarbeid Kurset er gratis! Dato: 28.10.2021 Tid: kl. 18.00  –  21.00 Sted: Mandal.  Lindesnesregionen Næringshage AS, Hollendergata 3, 4514 Mandal Du kan melde deg…