Innføringskurs

28.06.23 – Innføringskurs – Arendal og digitalt

  Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Kurset kan også følges digitalt. Dato – 28.06.23 kl 18.00- 21.00 Sted: Sørlandet Kunnskapshavn…

Innføringskurs

14.06.23 – Innføringskurs – Kristiansand og digitalt

  Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Kurset kan også følges digitalt. Dato: 14.06.23 kl 18.00- 21.00 Sted: Rådhusgate 12A, Kristiansand.…

Innføringskurs

24.05.23 – Innføringskurs – Arendal og digitalt

  Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Kurset kan også følges digitalt. Dato – 24.05.23 kl 18.00- 21.00 Sted: Sørlandet Kunnskapshavn…

Workshop i forretningsmodellering

11.05.23 – Workshop i forretningsmodellering – Kristiansand

  I workshopen, «Forretningsmodellering», arbeider vi med Osterwalders Business Model Canvas og ser på de ulike elementene i forretningsmodellen. Dette blir sett i sammenheng med Innovasjon Norge`s kurs og videoer i forretningsmodellering. Workshopen baserer seg på at deltakerne har vært igjennom kurset i forretningsmodellering på Innovasjon Norges kompetansesenter, ref. https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/ Dato: 11.05.23 kl 18.00-21.00 Sted: Rådhusgata…

Innføringskurs

10.05.23 – Innføringskurs – Kristiansand og digitalt

  Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Kurset kan også følges digitalt.   Dato: 10.05.23 kl 18.00- 21.00 Sted: Rådhusgata 12A,…

23.05.2023 – Produktkalkyler, prisfastsettelse og virksomhetsstyring – Kristiansand

  Kurset gir en innføring i produkt-/kostnadslære og prisfastsettelse samt ulike produktkalkyler. Videre tar kurset opp temaer som budsjettering, investeringsbeslutninger og lønnsomhet samt kritiske måleparametere som styringsverktøy for den løpende driften(Key Process Indicators). Kurset inneholder både undervisning og oppgaver knyttet til egen virksomhet. Kursholder: Jens Anders Risvand Dato: 23.05.2023 Kl: 18.00 – 21.00 Sted: Rådhusgata…

Salgskurs

25.04.23 og 27.04.23 – Salgskurs -Kristiansand

  Kurset tar sikte på å gi deltakerne en innføring i grunnleggende salgspsykologi. I tillegg beskrives metoder og teknikker for booking av salgsmøter, oppbygging og gjennomføring av salgsmøter, hvordan finne den enkelte kundes potensielle behov, takling av innvendinger og teknikker for «å hente ordren». Kursholder: Maduro Kompetanse ved Jan Bjørnar Sørensen. Dato:  25. og 27.04.23…

Innføringskurs

19.04.23 – Innføringskurs – Kristiansand og digitalt

  Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Kurset kan også følges digitalt. Dato: 19.04.23 kl 18.00-21.00 Sted: Rådhusgate 12A, Kristiansand. Kurset…