Hvorfor starte egen bedrift?Å starte egen bedrift er et godt alternativ når man ikke har/får en egnet jobb hos andre.
Er spennende og gir mer muligheter til utvikling. Mer fleksibilitet arbeidsliv.

Hvordan klarte du det?
Jeg er fortsatt i start fase. Det har gått bra så langt. Suksess faktorer kan være:
– god erfaring med oppgaver som jeg tilbyr gjennom mitt
selskap p.g.a. mye frivillig arbeid
– bra kontakt nettverk
– bra veiledning til start av eget selskap.

Hva fikk du hjelp til?
Fikk hjelp til å finpusse forretnings ideen, og se på muligheter og utfordringer.
Fikk veiledning til å beregne timepris og å sette opp budsjett.
Fikk støtte til å registrere i Brønnøysund registrene, registrer i MVA register, og å lage faktura.

Hvordan ble du hjulpet?
Jeg hadde ukentlige møter i starten, der jeg hadde samtaler med rådgiver/veileder hos EVA-senteret.
Vi lagte liste over ukentlige oppgaver. Vi jobbet rett inn på forskjellige nettsteder via PC på EVA kontor.
Det er mange gode gratis kurs også som man kan melde på og ta.

Hvorfor trenger grunder hjelp?
Jeg mener at det er av stort nytte at en grunder særlig en med utenlands bakgrunn får råd, veiledning og støtte til etablering av virksomhet. Dette gjør ting mye lettere som ellers kan være tunge og vanskelige. En at formelle nødvendige ting i forhold til stat og kommune kommer greit på plass, det andre er at man får mot, oppmuntring og selvtillit.

Hvordan komme i kontakt med EVA?
Man kan ta kontakt på nettet https://evasenter.no. eller gjennom NAV/kommunen.