Tilgjengelegheitserklæring for etablerersenteretagder.no

 

Virksomheter i offentlig sektor skal ha tilgjengelighetserklæring for nettsteder og apper ifølge kravet om universell utforming, WCAG (Web Content Accesibility Content) innen 1. februar 2023.

etablerersenteretagder.no er forpliktet til å gi en nettside som er tilgjengelig for så mange som mulig, uavhengig av teknologi eller evne. Vi jobber aktivt for å øke tilgjengeligheten og brukervennligheten til vår nettside og følger mange av de tilgjengelige standardene og retningslinjene i denne prosessen.

 

Dette jobber vi med:

Universell utforming er en integrert del av vår daglige drift og videreutvikling av nettstedet.

Vi har et kontinuerlig fokus på å eliminere WCAG-feil.

Vi tar alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre nettstedet mer tilgjengelig, på alvor.

Selv om etablerersenteretagder.no streber etter å følge de aksepterte retningslinjene og standardene for tilgjengelighet og brukervennlighet, er det ikke alltid mulig å gjøre det i alle områdene av nettsiden.

 

 

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming:

Vi arbeider kontinuerlig med å finne løsninger som vil bringe alle områdene av nettsiden opp til samme nivå av generell netttilgjengelighet. Vi setter pris på at du sier ifra hvis det er noe vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming.

Send oss en e-post:  post@etablerersenteretagder.no